EZTM - Rusija

.

Radna zapremina: 79m3

Temperatura: 1150°C

Koračna peć za termičku obradu šipkastih materijala prečnika do 180mm i dužine do 3m.

Konar - Rusija

.

Radna zapremina: 32m3

Temperatura: 1100°C

Zvonasti tip peći kod koga kupola, osim vertikalnog kretanja, ima i horizontalno kretanje duž šina. Ovim je omogućeno da se dve takve peći spoje na određenom mestu u hali i time udvostruče radnu zapreminu.

OMZ - Rusija

.

Radna zapremina: 390m3

Temperatura: 1150°C

Jedna od najvećih komornih peći koja je projektovana. Zapremina radnog prostora je 390m3. Težina obradka sa osloncima je 300t.

Frisa - Meksiko

.

Radna zapremina: 9m3

Temperatura: 1300°C

SRB International - Indija

.

Radna zapremina: 71m3

Temperatura: 1100°C

Koračna peć za termičku obradu šipkastih materijala prečnika do 70mm i dužine do 10m.

Hirschvogel - Nemačka

.

Radna zapremina: 15m3

Temperatura: 950°C

Proizvodna linija za termičku obradu dužine 55m.

Štore Steel - Slovenija

.

Radna zapremina: 12m3

Temperatura: 950°C

Zvonasti tip peći. Radi uštede prostora u hali, veći deo opreme se nalazi na nosećoj konstrukciji peći. Šarža se nalazi na pokretnoj platformi koja ima nezavisan pogon.

BÖHLER - Austrija

.

Radna zapremina: 2m3

Temperatura: 1250°C

Obradak ove peći su ploče. Maksimalne dimenzije ploče su dužine 7500mm, širine 2950mm i debljine 90mm. Ove dimenzije su uslovile da dizajn vrata zahteva posebnu noseću konstrukciju.

BÖHLER - Austrija

.

Manipulator za peći koje su takođe kod nas projektovane. Poseduje četiri stepena slobode: tri translacije i jednu rotaciju.

Gusar - Rusija

.

Bazen za kaljenje. Dubina bazena je 4m. Deo projekta je bila i stanica za pripremu rashladne vode.

Gusar - Rusija

.

Radna zapremina: 8m3

Temperatura: 1150°C

Ruspolymet - Rusija

.

Industrijski manipulator sa četiri stepena slobode.

Uralmash - Rusija

.

Radna zapremina: 30m3

Temperatura: 1150°C

Dve jamske peči, jedna pored druge, za termičku obradu vratila dužine do 8m. Dubina jame je bila 8m tako da jedan deo konstrukcije peći morao da bude iznad nultog nivoa hale.

Ruspolymet - Rusija

.

Radna zapremina: 40m3

Temperatura: 1200°C

Komorni tip peći sa pokretnom platformom na kojoj se nalazi obradak. Pokretna platforma ima svoj pogon koji se nalazi na nosećoj konstrukciji.

Larsen & Toubro - Indija

.

Radna zapremina: 171m3

Temperatura: 1050°C

Sistem peć-sprejer za termičku obradu vratila dužine do 16m i težine do 100t. Visina konstrukcije je preko 23m. Jedna od najvećih peći ovog tipa u svetu.

OMZ - Rusija

.

Radna zapremina: 210m3

Temperatura: 1150°C

Jamski tip peći za termičku obradu rotora prečnika 2500mm i težine do 200t. 13 temperaturnih zona. Oko 4MW instalisane snage.

Iskra Avtoelektrika - Slovenija

.

Automatizovana mašina za pranje i odmašćivanje mašinskih delova.

Razvojni Centar ADS d.o.o.

office@rcads.co.rs

+381 11 26 31 470

Kralja Petra 10, 11000 Beograd, Srbija, Evropa